ANSÖKNINGSPORTALEN

Vi stöttar ditt filmskapande i Skåne!

Film i Skåne logotype

Klicka för att komma till Film i Skånes hemsida.

Film i Skåne

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscenter för film som arbetar brett över hela filmområdet och samverkar med många aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. Hör gärna av dig till oss med dina idéer och frågor. Våra medarbetare ser fram emot att hjälpa dig!

BoostHbg logotype

Klicka för att komma till BoostHbgs hemsida.

BoostHbg

BoostHbgs uppdrag som regionalt resurscenter är att stötta våra skånska kreatörer att hålla sig relevanta i ett evigt föränderligt medielandskap. Vi uppnår detta genom att främja innovation och kunskapsdelande.

Filmcentrum Syd logotype

Klicka för att komma till Filmcentrum Syds hemsida.

Filmcentrum Syd

FilmCentrum Syd vill verka för att en mångfald av berättelser skall få komma fram och uppmuntrar därför experimenterande med filmmediet och att ge filmskapare utrymme för att utveckla sin egen röst. Vi värnar om filmen som konstart och står alltid på berättarens sida. Vi vill också verka för att fungera som en mötesplats för den skånska filmbranschen.